Palvelut ammattilaisille

 

Palvelut asiantuntijoille ja organisaatioille

Viitekehykseni on integratiivinen painottuen kiintymyssuhde- ja mentalisaatioteoriaan. Haluan perustella työni tieteellisistä lähtökohdista ja seuraan tiiviisti alani kehittymistä ja julkaisuja.

Koulutukset ja luennot

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sopiva sisältö tarvitsemallenne luennolle tai laajemmalle koulutukselle. Aihepiirejäni ovat mm. vuorovaikutus, vanhemmuus, mentalisaatio ja leikin merkitys lapsen kehityksessä.

Case-työnohjaus tai konsultaatio työryhmille tai yksilöille

Työnohjaus on työssä oppimisen ohjausta, joka tähtää ammattitaidon lisääntymiseen, työn kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Kliininen työnohjaus pureutuu näihin tapauskeskeisellä työskentelyllä. Työn jäsentymisen ja tavoitteellistumisen välineenä on ammatillinen reflektio. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Voin saapua suoraan työyhteisönne luokse tai tavata teidät etänä videoyhteyden kautta.
Kliininen työnohjaus on erityisesti suositeltavaa:
• julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tai työryhmille.
• varhaiskasvatuksen tehtävissä työskenteleville yksittäisille työntekijöille tai työryhmille.
• sekä ammatillisille perhekodeille ja sijaisvanhemmille.

Theraplay-työnohjaus

Theraplay-työnohjaus on useimmiten ryhmämuotoisena, toissijaisemmin yksilö- tai työparimuotoisena toteutettua Theraplay-terapian menetelmällistä ohjaamista sekä työntekijän omien toimintatapojen pohtimisen ja oman ajattelun kehittymisen tukemista. Ryhmätyönohjaus liittää työntekijöitä vuorovaikutusmaailmaan ja dialogisuuteen. Se suuntaa asettumaan peilaavaan ja myötätuntoiseen suhteeseen kollegoiden kanssa. Ryhmätyönohjauksessa oppii sekä omista, että ryhmäläisten kokemuksista.
Theraplay-työnohjaus toteutuu parhaiten prosessimuotoisena sisältäen säännöllisen toistuvuuden, ennakoinnin ja tavoitteellisuuden. Theraplay-työnohjauksessa työnohjattavat esittelevät työnohjaajalle ja ryhmälle työtä videoitujen MIM-havainnointien, Theraplay-istuntojen, videoitujen vanhempainistuntojen tai vanhempainhaastatteluiden muodossa, tai kirjallisten Theraplay-koulutukseen kuuluvien raporttien muodossa. Theraplay-työnohjaus kartuttaa Theraplay-terapeuttikoulutettavien työnohjauspisteitä osana muita Theraplay-terapeutin koulutussuoritteita. Theraplay-työnohjaus varmistaa Theraplay-työn laadun, turvallisuuden ja eettisyyden. Theraplay-koulutuksessa olevat työntekijät eivät voi käyttää Theraplay-nimikettä työstään, elleivät käy Theraplay-työnohjauksessa.

Theraplay-terapia asiakkaan tiloissa tai kotikäynteinä

Tiedustele mahdollisuutta ja pyydä tarjous Theraplay-terapiasta asiakkaallesi ostopalveluna. Se voi toteutua työparina tai yksin, kotikäynteinä tai kunnan sote-palveluiden tiloissa pk-seudulla.

SaveSave

SaveSave

SaveSave