Palvelut ammattilaisille

Palvelut asiantuntijoille ja organisaatioille

Viitekehykseni on integratiivinen painottuen kiintymyssuhde- ja mentalisaatioteoriaan. Haluan perustella työni tieteellisistä lähtökohdista ja seuraan tiiviisti alani kehittymistä ja julkaisuja.

Koulutukset ja luennot tai alustukset

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan sopiva sisältö tarvitsemallenne luennolle tai laajemmalle koulutukselle. Esimerkkejä tarjoamistani aihepiireistä:
Varhainen vuorovaikutus
 • Vauva, vanhemmuus ja vuorovaikutus
 Kiintymyssuhde ja vuorovaikutus
 • Theraplay-terapia yleisesti/case
 • Kiintymyspohjaiset leikit apuna kohti turvallisempaa suhdetta
 • Sijais-/adoptiolasten psykologiset tarpeet
 • Kiintymyskeskeinen lähestymistapa vuorovaikutuksessa
 • Traumatisoituminen ihmissuhteissa
 • Vuorovaikutuksen havainnointimenetelmät
 • Emotionaalinen saatavillaolo
Perheen kriisit
 • Vanhempien eron vaikutukset lapseen
 • Vanhemman vakavan sairastumisen vaikutukset ja käsittely lapsen kanssa
 Psykologiset teoriat työtä ohjaavana karttana
 • Mentalisaatioteoria
 • Kiintymyssuhdeteoria
 • Psykologian ja neurotieteiden integraatio
 • Reflektiivinen työote

 

Työnohjaus työryhmille tai yksilöille

Työnohjaus on työssä oppimisen ohjausta, joka tähtää ammatilliseen kasvuun, työn kehittymiseen ja työhyvinvointiin. Kliininen työnohjaus pureutuu näihin tapauskeskeisellä työskentelyllä. Työn jäsentymisen ja tavoitteellistumisen välineenä on ammatillinen reflektio. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Voin saapua suoraan työyhteisönne luokse tai tavata teidät etänä Solki.live-videoyhteyden kautta.
Kliininen työnohjaus on erityisesti suositeltavaa:
• julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan työntekijöille tai työryhmille.
• varhaiskasvatuksen tehtävissä työskenteleville yksittäisille työntekijöille tai työryhmille.
• sekä ammatillisille perhekodeille ja sijaisvanhemmille.

 

Theraplay-työnohjaus

Theraplay-työnohjaus on useimmiten ryhmämuotoisena, toissijaisemmin yksilö- tai työparimuotoisena toteutettua Theraplay-terapian menetelmällistä ohjaamista sekä työntekijän omien toimintatapojen pohtimisen ja oman ajattelun kehittymisen tukemista. Ryhmätyönohjaus liittää työntekijöitä vuorovaikutusmaailmaan ja dialogisuuteen. Se suuntaa asettumaan peilaavaan ja myötätuntoiseen suhteeseen kollegoiden kanssa. Ryhmätyönohjauksessa oppii sekä omista, että ryhmäläisten kokemuksista.
Theraplay-työnohjaus toteutuu parhaiten prosessimuotoisena sisältäen säännöllisen toistuvuuden, ennakoinnin ja tavoitteellisuuden. Theraplay-työnohjauksessa työnohjattavat esittelevät työnohjaajalle ja ryhmälle työtä videoitujen MIM-havainnointien, Theraplay-istuntojen, videoitujen vanhempainistuntojen tai vanhempainhaastatteluiden muodossa, tai kirjallisten Theraplay-koulutukseen kuuluvien raporttien muodossa. Theraplay-työnohjaus kartuttaa Theraplay-terapeuttikoulutettavien työnohjauspisteitä osana muita Theraplay-terapeutin koulutussuoritteita. Theraplay-työnohjaus varmistaa Theraplay-työn laadun, turvallisuuden ja eettisyyden. Theraplay-koulutuksessa olevat työntekijät eivät voi käyttää Theraplay-nimikettä työstään, elleivät käy Theraplay-työnohjauksessa.

 

Perhevalmennus

Olen varattavissa pitämään äitiysneuvolan perhevalmennusta esimerkiksi varhaisesta vuorovaikutuksesta tai vanhemmuudesta, kerta- tai sarjaluonteisesti.

 

Theraplay-terapia asiakkaan tiloissa tai kotikäynteinä

Tiedustele mahdollisuutta ja pyydä tarjous Theraplay-terapiasta asiakkaallesi ostopalveluna. Se voi toteutua työparina tai yksin, kotikäynteinä tai kunnan sote-palveluiden tiloissa pk-seudulla.

 

DDP-terapia asiakkaan tiloissa tai kotikäynteinä

Kouluttaudun parhaillaan DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy)-terapeutiksi. Kysy mahdollisuutta koulutushoitoon asiakkaallesi ostopalveluna.

 

Blogiyhteistyö

Pohditaan yhteistyömahdollisuutta näkyvyyteen kanavissani!

SaveSave

SaveSave

SaveSave