Nurture your family with fun

Haluaisitko tietää perusasiat Theraplay-terapiasta?
Theraplay-terapia on tarkoitettu hoitamaan lapsen ja vanhempien/vanhemman/hoivahahmon kiintymyssuhdetta ja vuorovaikutusta. Theraplayhin ohjataan usein silloin, kun lapsella on jotakin psyykkistä oireilua, joka asettaa haasteita vuorovaikutukselle. Vanhempien mielikuvat lapsesta saattavat olla negatiivisesti värittyneet. Toisinaan vanhemmat kokevat keinottomuutta tai jopa kivuliasta tunnetta, että oma lapsi ei välitä heistä, eivätkä he saa omin toimin negatiivista kehää katkaistua. Sijais- tai adoptiolasten kohdalla luottamuksen rakentuminen saattaa tuntua kestävän loputtoman kauan. Yleensä hankala tilanne sysäytyy Theraplaylla onneksi nopeasti parempaan suuntaan.
Theraplay on hyvin pitkälle yksilöllisiin tarpeisiin muokattavissa oleva hoitomuoto. Toisin kuin perinteisissä lastenpsykoterapioissa, vanhemmat osallistetaan Theraplayssa vahvasti. Hoidon sopivuutta ja tavoitteita hoidolle suunnitellaan yhdessä ns. MIM-videointihavainnoinnin perusteella. Vanhemmat ja lapsi saavat yleensä omat terapeuttinsa, eli hoitoa toteuttaa työpari. Useimmiten Theraplay-hoito järjestetään kertaviikkoisilla lapsen ja vanhempien istunnoilla, jotka videoidaan (kyllä, aina videoidaan ja kerron seuraavaksi, miksi. Mutta siihen on jokainen tottunut ja lopulta unohtanut koko kameran olemassaolon!). Tämän lisäksi vanhempia tavataan ilman lasta, usein myös kertaviikkoisesti, ja käydään läpi hoidon kannalta oleellisia kohtia istuntotallenteesta. Videointi mahdollistaa palaamisen juuri siihen kohtaan, kun jotain merkityksellistä tapahtui ja yhdessä ponnistellaan ymmärrystä tapahtumaketjulle ja pohditaan käyttäytymisen takana olevia tunteita ja ajatuksia. Perheet saavat myös kotitehtäviä. Theraplayn noin 10—30 kertaa kestävä terapiavaihetta seuraa harvasyklinen seurantatyöskentely.
Theraplay-terapia jäljittelee vanhemman ja vauvan turvallisen vuorovaikutuksen elementtejä, jotka muokataan lapsen kehitystasolle sopiviksi. Kontaktia luodaan leikin, fyysisen läheisyyden ja hoivan kautta viestittäen kehon merkityksellisyyttä. Theraplay-terapia on aktiivista ja hauskaa! Aikuinen on vastuussa istunnon etenemisestä, mutta huomioi tarkasti lapsen sanattomia viestejä ja aloitteita ja kunnioittaa lasta. Theraplaylla tuetaan lapsen sosiaalista kyvykkyyttä, itsetuntoa, ja välitetään kokemusta merkityksellisyydestä, rakastettuna ja arvostettuna olemisesta. Theraplaylla tavoitellaan korjaavia kokemuksia yhdessäolosta ja uudenlaista tapaa toimia. Vanhemmille Theraplay tarjoaa runsaasti pohdintaa omasta tavasta olla vuorovaikutuksessa ja palauttaa myös mieleen sen, miten itsestä on aikoinaan pidetty huolta. Kaikki tapahtuu turvallisessa, lämpimässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Amerikassa Theraplayn slogan onkin osuvasti Nurture your family with fun.
Toisin kuin usein luullaan, Theraplay-terapiassa ei ole ikärajoja! Theraplay-terapiaan ohjataan hyvin eri-ikäisiä, erilaisista oireista kärsiviä lapsia ja heidän (sijais)vanhempiaan. Theraplayta voidaan toteuttaa myös ns. Masu-Theraplayna raskaana oleville tai soveltaa niin, että koko perhe on mukana hoidossa. Vauvaiässä Theraplay on mitä parhainta hoitoa kiintymystä vahvistamaan. Monta kiukkuista, levotonta, ahdistunutta, alakuloista, vetäytyvää tai autismikirjon diagnoosin saanutta leikki-ikäistä lasta on saanut Theraplaysta merkittävää tukea ja aiempaa parempi suhde vanhempiin auttanut heitä kukoistamaan jatkossa. Kouluikäisiä hoidetaan paljon, ja nuoruusikäisiä jonkin verran. Sijaishuollossa Theraplay voidaan toteuttaa erityisissä tilanteissa myös lapsen ja omahoitajan välillä kasvattamaan luottamusta ja turvallista suhdetta. Uskokaa tai älkää, Theraplayta tehdään myös vanhuksille! Theraplay-jakso voidaan myös uusia, mikäli tarvetta on. Jos vanhemmilla on akuutti parisuhdekriisi, perheväkivaltaa, vakava, hoitamaton mielenterveyshäiriö, tai lapsella akuutti trauma, ei Theraplay silloin ole lähtökohtaisesti ajankohtainen hoitomuoto.

P1030115

Theraplay-terapia on työnohjattava menetelmä. Se tarkoittaa sitä, että hoidossa syntyneitä tallenteita käytetään paitsi vanhempien kanssa tehtävään työhön, myös terapeutiksi opiskelevien työn laadun varmistamiseen. Theraplay-työnohjaukset ovat täysin luottamuksellisia.
Kiintymyssuhdeteoriaan perustuva Theraplay rantautui Yhdysvalloista Suomeen 1990-luvun puolivälissä ja alkoi vähitellen levitä täällä 2000-luvun alusta alkaen. Terapeutiksi kouluttautuminen on kohtalaisen ison työn takana ja vaatii omistautumista asialle, ja Suomessa onkin tällä hetkellä vielä alle 100 koulutusohjelman suorittanutta Theraplay-terapeuttia tai –työntekijää (eri pohjakoulutukset määrittävät minkä nimikkeen koulutusohjelmasta valmistuminen antaa). On kuitenkin toistasataa ammattilaista, joilla koulutus on paraikaa meneillään. Theraplay on laajasti käytössä monissa maamme perheneuvoloissa, lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, sijaishuollossa, ja ryhmämuotoisena mm. päiväkodeissa ja kouluissa. Kansainvälisesti se on levinnyt jo ainakin 44 maailman maahan! Suomessa Theraplay-terapiaa yksityisesti tuottavat terapeutit tavoitat Suomen Theraplay-yhdistys ry:n sivujen kautta: www.theraplay.fi. Voit kysellä sitä myös paikkakuntasi sote-palveluista.
Minä olen käyttänyt Theraplay-terapiaa ja sen elementtejä työssäni jo pian 15 vuoden ajan. Olen kokemuksiini pohjautuen aivan valtavan vakuuttunut siitä, miten moniulotteista, merkityksellistä ja ainutlaatuista se on. Kaikelle Theraplayssa tapahtuvalle toiminnalle on vankat tieteelliset perusteet. Jokaisella valitulla Theraplay-aktiviteetilla on tavoite ja merkitys – mutta koska Theraplayssa eletään hetkessä, ei istunto koskaan ole täysin ennakkosuunnitelman mukainen. Minulle itselleni Theraplay on kuitenkin vielä enemmän kuin pelkkä menetelmä; sen elementit ovat minulle asenne, joka läpäisee työotteeni kaikessa. Hoiva ja leikki – elämän pääasioita!
 – Leea
Ps. Jäitkö miettimään mikä se MIM-havainnointi oikein on? Siitä lisää seuraavassa postauksessa!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *